mandag den 29. september 2014

Strandskader på Kallerup Strand 28.09.2014


Den øde Kallerup Strand vidner om, at Thyholm en gang var meget bredere. Nissum Brednings bølger har - tilskyndet af nordvestenvinden taget nogle ordentlige bidder - og skaden er i stadig udvikling, selvom jeg jo strandskaderne væk! Desvære var de 4 sæler, der lå her for foden af erosionsskrænten, døde - en ny sælpest epidemi er under udvikling. Så der er ikke bare 5 strandskader , men hele 3 typer strandskader her.


søndag den 28. september 2014

Murstenssten på stranden ved Kallerup 28.09.2014

Stranden ved Kallerup er dramatisk; præget af kraftig erosion fra den nordvestlige vindretning. Den nedbrudte morænekyst aflejrer store sten i opskyllede bræmmer.

Midt i det lå denne stump mur og lyste op. Den skarpe civiliserede og retvinklede geometri er ved at få præg af naturens polering til organisk form.


søndag den 21. september 2014

2 vande, 2 vinde og 2 odder på Kilen 15.09.2014

Jeg kan godt lide dette billede. For enden af den lille sandodde markerer en skumstribe de 2 vande. Vandene har hver sin højst forskellige bølgegang. Vandene har med vindens hælp fra i det mindste 2 vindretninger tegnet sandodden op som en fugleprofil med et knivskarpt næb. Bemærk, at der er 2 sammenvoksede odder med hver sin vinkel/bue.


mandag den 15. september 2014

Firkantede bølger på Kilen 29.08.2014

På min aftenvandring stopper jeg op på et par favoritsteder. Den lille pynt her, hvor Kilen slår sit første knæk fra at være øst-vest til at gå nord-syd, er nok det bedste sted. De to 'vande' slår sammen her som var det et mini-Skagen, og den her sene sommeraften flettede 'vandene' fingre på en usædvanlig retvinklet måde.


søndag den 14. september 2014

lørdag den 6. september 2014

Kilen 29.08.2014

En lille gåtur ned til Kilen kan give tingene nyt perspektiv på den sidste sommer fredag-aften 2014. Solens genskin på skyerne gav genskin i Kilens vand - eller noget af det.


tirsdag den 2. september 2014